POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix la RGPD, l'informem que les seves dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra empresa, inclòs l'enviament de comunicacions en el marc de la relació citada.

Així mateix, les seves dades seran cedides en tots aquells casos en que sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra empresa o en els supòsits en que ho autoritzi una normativa legal. En compliment de la RGPD pot exercir els seus drets ARCO a Alrofer Ribera Martínez, S.L., domiciliada a Avda. Verge de Montserrat, 3 baixos, 25280 - Solsona, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut d'aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecte a secret professional i va dirigida únicament al seu destinatari. En el supòsit que vostè no fos el destinatari, preguem que ens ho indiqui i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació haurà de tenir en compte que, a més de la informació que faciliti als destinataris del servei a través de la seva "Política de Privacitat", haurà de disposar de textos legals adicionals relatius a altres normatives de compliment obligat, com ara sense caràcter limitatiu o excloent, condicions generals de la contractació, propietat industrial, condicions d'utilització de la pàgina web i responsabilitats al respecte, o el que la pròpìa Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic pugui establir en qualsevol altre precepte al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació amb aquest, sigui necessària.